Notář sepisuje veřejné listiny o právním jednání, osvědčuje právně významné skutečnosti a prohlášení, přijímá listiny do úschovy, a přijímá peníze a listiny do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení.